Monday, March 12, 2012

B - BigHugeLabs - 2. dio

Alati koji omogućuju upotrebu fotografije i jezika idealni su za izradu raznih vrsta zadataka u nastavi stranog jezika. BigHugeLabs sam isprobala i na šest slijedećih načina:

1 Captioner dodaje komentare fotografijama, čini fotografije slične slikama iz stripa. Odličan za vježbe jezika, ako je zadatak učenika dopuniti ili sami napisati jezični sadržaj. Vrsta fotografije će odrediti ton jezika, količinu i vrstu teksta koja se može umetnuti.

captioner17f1db1c764f8f73a8160e9fb1c68c8106844815

2 Motivator - fotografija se stavlja u odabrani okvir, a upotpunjava je naslov i motivacijski tekst. Prilika je to za sažeto izražavanje mišljenja, komentar fotografije ili sličan zadatak koji omogućuje autentičnu jezičnu reakciju na zadanu sliku i stavaranje jedinstvenog autorskog djela.

bighugelabs for Yellow Group

3 Magazine Cover pretvara fotografiju u naslovnicu časopisa. Naslovnica treba sadržavati naziv časopisa, datum izdavanja, cijenu i čak 17 raznih tekstualnih informacija koje se mogu dodati preko fotografije – prava mala priča.

4 Movie poster fotografiju pretvara u plakat za novi film. Ima mjesta za naslov, glumce i ostale zaslužne - baš kao na pravom plakatu, osim što ovaj od učenika traži uz ponavljanje vokabulara na temu filma, i puno mašte i originalnosti .

5 Billboard stavlja vašu fotografiju upotpunjenu dodanim originalnim tekstom na veliki plakat u nekoliko mogućih scenarija, kao što su cesta, nogostup, divljina, Broadway ili Times Square.

6 Trading Card je izvrsna opcija za učenike svih dobi i razina jezika. Zadatak je pretvoriti fotografiju u maštovitu kartu za razmjenu, upotpuniti je tekstom i ikonicama koje označavaju koje „moći“ ima – baš kao na pravim kartama koje djeca kupuju i čuvaju.

My creation


Svi ovi načini obrade fotografija daju mogućnost i učitelju da kreira izvrsne materijale za upotrebu u nastavi ili da ilustrira pisane materijale na nov i originalan način. Ako se zadaju za rad kod kuće, domaća zadaća se radi rado i brzo, individualno ili u grupi.

No comments:

Post a Comment